Tags: gear pump

Bơm bánh răng Tuthill GlobalGear® - Bơm quy trình sản xuất (Process pump)

Bơm bánh răng Tuthill GlobalGear® - Bơm quy trình sản xuất (Process pump)

Tuthill nhà cung cấp các giải pháp bơm hàng đầu của Mỹ, thành lập năm 1927 tại Chicago.
Dòng bơm Tuthill GlobalGear® GG015 - GG550 được...