Tags: Máy sấy khí nhiệt độ thấp PCD

PCD - Máy sấy khí nhiệt độ thấp

PCD - Máy sấy khí nhiệt độ thấp

Máy sấy khí Friulair PCD (Process Chiller-Dryer) được đặc biệt thiết kế dành cho các quy trình sản xuất dùng khí nén ở nhiệt...