Phụ tùng máy nén khí Sullair

Danh mục: Sullair

Công ty TNHH Thiết Bị Anh Phương có thể cung cấp phụ tùng máy nén khí SUILAIR chính hãng hoặc tương đương. Quý khách có thể yên tâm khi mua phụ tùng của chúng tôi vì chúng tôi không chỉ đơn giản là cấp phụ tùng, chúng tôi có trách nhiệm  theo dõi, bảo hành, đảm bảo sự hoạt động ổn định cho máy và thời gian sử dụng sản phẩm.

CÁC MÃ LỌC THỘNG DỤNG CỦA MÁY NÉN KHÍ SUILAIR

Separator            Air Filter                Oil Filter

 02250121-500      040596                  250025-525

 02250121-500      02250044-537        250025-525

 250034-112          02250131-496        250025-525

 02250100-755      02250131-498        250025-526

 02250100-756      #                          #

 250034-116          02250131-499       250025-526

 250042-862          #                         #

 02250061-137      88290002-337       250025-526

 02250061-138      88290002-338       #

 02250061-137      88290002-337       250025-526

 02250061-138      88290002-337       #

 250034-116          02250046-012       250025-526

 250042-862         02250046-013      #

 02250061-137      88290002-337       250025-526

 02250061-138      88290002-338       #

 250034-085         02250135-148      250025-526

 02250048-734      409854               #

 250034-085         02250135-148      250025-526

 02250048-734     409854                #

 250034-085         88290001-469      250025-526

 02250048-734      #                        #

 250034-122         02250135-150      250025-526

 250034-134         048463                #

 250034-122         88290003-111       250025-526

 250034-134         #                         #

 250034-124        88290001-466       02250139-996

 250034-130        88290001-467       # 

 250034-124        250007-838          250008-956

 250034-130        250007-839          # 

 02250109-319    88290004-372       02250139-996

 02250109-321    #                          # 

 02250137-895    02250125-371       02250155-709

 02250137-895    02250125-371       02250155-709

 02250137-895    02250125-372       02250155-709

 02250100-755    02250127-684       02250155-709

 02250100-756      #                        #