Phụ tùng máy nén khí Kobelco

Danh mục: Kobelco

Công ty TNHH Thiết Bị Anh Phương chuyên cung cấp phụ tùng máy nén khí KOBELCO chính hãng hoặc tương đương. Quý khách có thể yên tâm khi mua phụ tùng của chúng tôi vì chúng tôi không chỉ đơn giản là cấp phụ tùng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm theo dõi, bảo hành, đảm bảo sự hoạt động ổn định cho máy và thời gian sử dụng sản phẩm.

CÁC MÃ LỌC THÔNG DỤNG CỦA MÁY NÉN KHÍ KOBELCO

Separator                            Air Filter                   Oil Filter   

 P-CE03-596/592               S-CE05-502               P-CE13-526

 P-CE03-596/592               S-CE05-503               P-CE13-526

 P-CE03-596/592               S-CE05-503               P-CE13-526

 P-CE03-596/592               S-CE05-503               P-CE13-526

 P-CE03-577                     S-CE05-503               P-CE13-528

 P-CE03-577                     S-CE05-503               P-CE13-528

 P-CE03-577                     S-CE05-504               P-CE13-528

 P-CE03-577                     S-CE05-504               P-CE13-528

 P-CE03-577                     S-CE05-504               P-CE13-528

 P-CE03-595                     P-CE05-576               P-CE13-533

 P-CE03-595                     P-CE05-576               P-CE13-533

 P-CE03-595                     P-CE05-576               P-CE13-533

 P-CE03-595                     P-CE05-576               P-CE13-533

 P-CE03-595                     P-CE05-576               P-CE13-533

 P-CE03-595                     P-CE05-576               P-CE13-533

 4A11L01001P1                P-CE05-518                P-CE13-510

 4H11L01013P2                P-CE05-532#01           P-CE13-515

 P-CE03-538                    P-CE05-531#01           P-CE13-506

 P-CE03-517                    0160-553                     P-CE13-506

 P-CE03-517#03               P-F04-3001                 P-CE13-506

 P-CE03-542                    P-CE05-548                P-CE13-506

 P-F03-3025-01                P-F03-3006                 P-F13-3001

 P-F03-517-03                  P-F04-3001                 P-CE13-506