Phụ tùng máy nén khí Ingersoll Rand

Danh mục: Ingersoll Rand

Công ty TNHH Thiết Bị Anh Phương có thể cung cấp phụ tùng máy nén khí INGERSOLL RAND  chính hãng hoặc tương đương. Quý khách có thể yên tâm khi mua phụ tùng của chúng tôi vì chúng tôi không chỉ đơn giản là cấp phụ tùng, chúng tôi có trách nhiệm  theo dõi, bảo hành, đảm bảo sự hoạt động ổn định cho máy và thời gian sử dụng sản phẩm.

CÁC MÃ LỌC THỘNG DỤNG CỦA NÉN KHÍ INGERSOLL RAND

Separator              Air Filter              Oil Filter

 22388045            88171913            39329602

 54749247             89295976             54672654

 54749247             22203095            54672654

 39751391            42888214            42888198

 54595442            39588470            39907175

 39831888            39588470            39907175

 92890334            39588470            39907175

 92754688            99273906            42888198

 92754688            39588777            39907175

 54595442            39588777            39907175

 22089551            39708466            39911615

 54601513            39708466            39911631

 39894597            39708466            39911631

 54509427            39903281            39911631

 54509427            39903281            39911631

 54509427            39903281            39911631

 22219174            39903265            92888262

 54509435            39903265            92888262

 39890660            42852129            92888262

 88181755            39903281            39911631

 54509500            39903265            92888262

 54509435            39903265            92888262

 39831888            42855429            39907175

 39831888            42855411            39907175

 42841239            99267031            99270134

 42841239            99267031            42841361

 39894597             42855403            42841361

 54601513            42855403            42843771

 5601513               42855403            42843797

 42841247            99266702            99274060

 39799578            99266702            99274060

 42841247            99273906            42843805

 39739578            99273906            42843789

 39863865            39903281            39856836

 99277998            39903281            39911631

 54509427            39903281            39911631

 39863899            39750723            92888262

 92699198            92686948            99246092

 92686955            92740943

 92062132            92035948            99274060

 92062132            92035955            99274060

 42841239            99267031            42843797

 42841247            99266702            42843805

 54749247            22203095            54672654

 38008587            54672530            54672654

 42542787            22130023            39911631

 22388045            22130023            39329602

 46853107            46856837            46853099

 46853107            46856845            46853099

 54509427            39903281            39856836

 39863865            39903281            39911631

 39831888            42855429            39907175

 39831888            42855411            39907175

 39894597            42855403            42843797

 22388045            88171913            39329602

 23545841            23429822            23424922

 23566938            23429822            23424922

 23566938            23429822            23424922

 23566938            23487457            23424922