Phụ tùng máy nén khí Fusheng

Danh mục: Fusheng

Công ty TNHH Thiết Bị Anh Phương có thể cung cấp phụ tùng máy nén khí FUSHENG chính hãng hoặc tương đương. Quý khách có thể yên tâm khi mua phụ tùng của chúng tôi vì chúng tôi không chỉ đơn giản là cấp phụ tùng, chúng tôi  sẽ có trách nhiệm  theo dõi, bảo hành, đảm bảo sự hoạt động ổn định cho máy và thời gian sử dụng sản phẩm.

CÁC MÃ LỌC THÔNG DỤNG CỦA MÁY NÉN KHÍ FUSHENG

Separator                            Air Filter                     Oil Filter 

 91108-020                        71151-66010                 91107-012

 91101-041                        71151-66010                   91107-012

 91101-040                        71151-66010                   91107-012

 91101-050                        71151-66010                   91107-012

 91101-075                        71131-66010                   91107-012

 91101-150                        71182-66010                   91107-032

 91101-175                        71182-66010                   91107-032

 91101-200                        71182-66010                   91107-032

 91101-300                        71182-66010                    91107-032

 71121311-46910               9610512-N0450-M1           71121111-48120

 71131211-46910               9610512-N0800-M1           71121111-48120

 9610112-21601-M            71142273-66010                71121111-4812

 9610122-21871-P              71141312-66010              71121111-48120

 9610112-22201-M            71161412-66010                71121111-48120

 9610112-22501-P              71151171-66010               71121111-48120

 9610112-22801-M            71161412-66010                71121111-48120

 9610112-23401-M            71161412-66010                71121111-48120

 9610112-27501-M            71161211-66010                71161111-40820

 711632E1-202EAU6013    711632E1-2117151           711823E1-2118345P

7118230EAY80129             711823E-66210               711823E1-2118345P