Phụ tùng máy nén khí CompAir

Danh mục: Compair

 PHỤ TÙNG MÁY NÉN KHÍ COMPAIR

Công ty TNHH Thiết Bị Anh Phương có thể cung cấp phụ tùng máy nén khí COMPAIR chính hãng hoặc tương đương. Quý khách có thể yên tâm khi mua phụ tùng của chúng tôi vì chúng tôi không chỉ đơn giản là cấp phụ tùng, chúng tôi có trách nhiệm  theo dõi, bảo hành, đảm bảo sự hoạt động ổn định cho máy và thời gian sử dụng sản phẩm.

 

CÁC MÃ LỌC THỘNG DỤNG CỦA MÁY COMPAIR

 Separator               Air Filter                 Oil Filter

 10533574             11207674             04819974

 13010174            10001611            04819974

 10525274            11380674            11381974

 100007587          100009925          11381974

 10525274             11323374            04425274

 100005424          100006374           04425274

 10882574             29504356            04425274

 1427274               11516974            04425274

 11427474             11516974            04425274

 10494574            29504356            04425274

 11427274            29504526            04425274

 10494474             06296777           04425274

 11427474             06296777           04425274

 59177                  50273                53191

 70539                  50273                56457

 59180*2               50332                57562

 59180*3               52438                57562

 59180*3               52438                59946

 98262/214           98262/201          98262/135

 98262/215           98262/201          98262/135

 98262/215           98262/205          98262/220

 98262/216           98262/205          98262/220

 98262/223           98262/207          98262/220

 98262/102           98262/84            98262/220

 98262/121           C11158/1014       98262/220

 98262/194           C11158/1014       98262/220

 98262/162           98262/170           98262/220

 98262/26             C11158/1041       98262/219

 98262/78             C11158/1390       98262/219

 98262/173           98262/192          98262/219

 98262/174           98262/192          98262/219