Máy sấy khí FCT - Thân thiện môi trường

Tuân thủ quy định của F-GAS liên quan đến khí flo, Friulair cung cấp máy sấy khí FCT (Công nghệ làm mát thân thiện) mới nhằm giảm khí thải nhà kính vào khí quyển.
 
Có tốc độ dòng khí nén lên tới 150 m3 / phút, dòng sản phẩm tận dụng các đặc tính của dòng ACT, đã được thị trường công nghiệp khí nén đánh giá cao, kết hợp với việc sử dụng chất làm lạnh R513A với các đặc tính và hiệu suất tương tự như của R134a, nhưng với GWP bằng 631  (khoảng 1/3 so với R407C hiện tại). Không giống như các chất làm lạnh khác có giảm GWP, R513A không dễ cháy và không độc hại và do đó không đặt ra bất kỳ giới hạn nào trong lĩnh vực sử dụng máy sấy hoặc trong quy trình lắp đặt.   
 
Phạm vi hiệu suất và hiệu quả năng lượng của FCT tương đương với seri ACT hoạt động với R134a và R407C.