Lõi lọc chân không - SOLBERG (USA)

Thông số kỹ thuật: