Dòng bơm thông minh TC

    

Dòng bơm thông minh TC dựa trên các tiêu chuẩn bơm màng của Tapflo tích hợp với công nghệ LEAP được phát triển nhằm tiết kiệm năng lượng trong các ứng dụng áp suất cao lưu lượng thấp. Bơm thông minh TC có thể bắt đầu bơm ở áp suất 0.3 bar và đạt đến 70% lưu lượng cực đại trong khi các dòng bơm thông thường chỉ mới khởi động.

Tiêu thụ năng lượng bền vững: tiết kiệm điện năng đến 70%.