Bơm tự mồi

Dòng bơm CTS giữ lại những điểm mạnh của dòng bơm CT, Chức năng bơm từ trên mặt nước được bổ sung, điều mà không có ở phiên bản CT. Bơm CTS có thể hút cao 4,5 m, Chỉ bằng việc thay thế một bộ phận - vỏ máy bằng buồng hút nước - chúng ta có thể sử dụng được khả năng này và 1 vài ưu điểm khác của bơm . Bơm có thể tự hút từ mực nước dưới thân bơm và vận chuyển chất lỏng có chứa nhiều khí.

  • Thông tin kĩ thuật: 

Thông số kĩ thuật xin vui lòng xem tại : CTS series self priming