Bơm chân không- không dầu dòng VT

  • Hoàn toàn không dùng dầu 100% giúp tiết kiệm chi phí
  • Hoạt động êm, mát, ổn định
  • Vòng đời cánh gạt rất dài
  • Bao gồm lọc gió đầu vào
  • Có bộ giảm âm
  • Truyền động trực tiếp
  • Độ chỉnh độ chân không
  • Định mức năng suất liên tục
  • Rất ít tốn chi phí bảo trì.

Dòng VT:

type    max. suction air rate
[m3/h] 50/60Hz
max. vacuum
[mbar abs.] 50/60Hz
max. vacuum
[mbar rel.] 50/60Hz
max. motor capacity
[KW] 50/60Hz
VT 4.2  1,9/2,3 400/400 -600/-600 0,09/0,105
VT 4.4 4,1/4,7 150/150 -850/-850 0,18/0,21
VT 4.8 8/9,3 150/150 -850/-850 0,35/0,42
VT 4.10 10/12 150/150 -850/-850 0,37/0,45
VT 4.16 16/19 150/150 -850/-850 0,55/0,77
VT 4.25 25/30 150/150 -850/-850 0,75/0,90
VT 4.40 40/48 150/150 -850/-850 1,25/1,50
VX 4.10 10/12 100/100 -900/-900 0,37/0,45
VX 4.16 16/19 100/100 -900/-900 0,55/0,77
VX 4.25 25/30 100/100 -900/-900 0,75/0,90
VX 4.40 40/48 100/100  -900/-900 1,25/1,50

Thông tin kĩ thuật: xin vui lòng xem tại : THE VT SERIES