Bơm chân không - không dầu dòng KVT

  • Hoàn toàn không dùng dầu 100% giúp tiết kiệm chi phí
  • Hoạt động êm, mát, ổn định
  • Vòng đời cánh gạt rất dài
  • Bao gồm lọc gió đầu vào
  • Có bộ giảm âm
  • Truyền động trực tiếp
  • Độ chỉnh độ chân không
  • Định mức năng suất liên tục
  • Rất ít tốn chi phí bảo trì.

 

type    max. suction air rate
[m3/h] 50/60Hz
max. vacuum
[mbar abs.] 50/60Hz
max. vacuum
[mbar rel.] 50/60Hz
max. motor capacity
[KW] 50/60Hz
KVT 3.60   55/66 100/100 -900/-900 2,40/3,00
KVX 3.80 67/78,5 100/100 -900/-900 2,40/3,00
KVT 3.100 98/112 100/100 -900/-900 3,00/3,50
KVT 3.140 132/154 100/100 -900/-900 4,00/4,80
KVX 3.60 55/66 100/100 -900/-900 2,40/3,00
KVX 3.80  67/78,5 100/1000 -900/-900   2,40/3,00
KVX 3.100 98/112 100/100 -900/-900 3,00/3,50
KVX 3.140 132/154 100/100 -900/-900 4,00/4,80

Thông tin kĩ thuât xin vui lòng xem tại :  THE KVT SERIES