Bơm bột Tapflo

Bơm bột được thiết kế đặc biệt với thân nhôm được phủ một lớp PTFE . Công nghệ nây làm nâng cao khả năng và hiệu suất bơm bột.

Bơm  bột Tapflo xử lý được các loại  bột quá trình khác nhau, với trọng lượng cụ thể từ 80 đến 720 kg / m3,trọng lượng khô.

Nói chung, nếu bột không kết dính được với nhau khi bạn bóp nó trong tay, Thì  bơm bột Tapflo có thể được sử dụng được.

Thông tin kĩ thuật :

Thông số kĩ thuật xin vui lòng xem tại:  Powder Pumps