Quạt hút chân không

Sử dụng máy nén "đa giai đoạn", bơm chân không kênh bên ngoài tạo ra không khí hút không khí. Thiết kế cánh quạt hoàn hảo với cánh cong cong đảm bảo hiệu quả tối ưu. ...

type    max. suction air rate
[m3/h] 50/60Hz
max. vacuum
[mbar abs.] 50/60Hz
max. vacuum
[mbar rel.] 50/60Hz
max. motor capacity
[KW] 50/60Hz
SV 1.50/3 41/48 900/900 -100/-100 0,18/0,21
SV 5.90/1 75/91 895/920 -105/-80 0,37/0,44
SV 130/1 130/160 920/930 -80/-70 0,55/0,66
SV 200/1 180/230 850/860 -150/-140 1,1/1,29
SV 300/1 335/405 830/845 -170/-155 2,2/2,65
SV 400/1 440/500 740/750 -260/-250 4,0/4,8
SV 500/1 510/610 800/825 -200/-175 4,0/4,8
SV 700/1 390/460 660/660 -340/-340 11,0/13,2
SV 701/1 750/900 640/640 -360/-360   11,0/13,2
SV 1100/1 1050/1150 680/680 -320/-320 15,0/18,0
SV 1101/1 1050/1250 660/660 -340/-340 15,0/18,0