Máy nén khí không dầu

Chất lượng cao không khí nén, không chứa dầu

 Nước cống trực tiếp xuống nước thải

 Giai đoạn bền vít - vòng bi được tái sản xuất chỉ sau 30 000 đến 50 000 giờ

 Các thông số kỹ thuật nhất quán trong suốt cuộc đời

 Điện năng tiêu thụ thấp

 Cài đặt đơn giản

 Giảm chi phí hoạt động và bảo trì

 Giám sát và giám sát máy nén toàn diện với bộ điều khiển dựa trên bộ vi xử lý

 Vỏ cách âm để giảm tiếng ồn

 Hạn chế tính nhạy cảm với bụi bằng cách sử dụng hệ thống lọc mạnh

 Mức dao động rất thấp

 Đạt chứng nhận ISO 9001 đạt được trong năm 1998