Đầm dòng DT

Bộ giảm dao động hoạt động là cách hiệu quả nhất để loại bỏ các biến thể áp suất khi  bơm.

Bộ đầm dòng của  Tapflo hoạt động tích cực với khí nén và màng ngăn, tự động thiết lập áp suất chính xác để giảm thiểu dao động, Phù hợp với tất cả các bơm của Tapflo.

Có nhiều loại đầm dòng DT có vật liệu và cấu tạo khác nhau đê đáp ứng được hoạt động ổn dịnh dòng cho bơm màng Tapflo.

Đầm dòng DT vật liệu PE &PTFE:

Đầm dòng DT vật liệu Nhôm & AISI 316L:

Dầm dòng DT vi sinh:

Thông tin kĩ thuật: 

Xin vui lòng xem tại : Pulsation danpeners