Bơm dược phẩm

Chúng tôi tự hào giới thiệu dòng bơm PE vi sinh  được phê chuẩn bởi  USP ( Dược phẩm Hoa Kì). Loạt dược phẩm được phát triển với sự hợp tác của một trong những nhà cung cấp hàng đầu thế giới cho thị trường công nghệ sinh học. Nó được sản xuất để phục vụ cho ngành công nghệ sinh học và dược phẩm trong nhiều ứng dụng.