Bơm chân không dòng QLR

Chân không dạng lỏng luôn luôn là và sẽ luôn luôn là một trong những công nghệ tốt nhất cho các tải hơi cực đoan. Quincy bơm vòng chất lỏng là lý tưởng để bơm khí ướt hoặc khô với dung sai cao cho việc vận chuyển chất lỏng, đặc biệt là các quy trình ngưng tụ như chưng cất, làm khô và bay hơi. Có sẵn các lựa chọn vật liệu cho phù hợp với các quy trình đòi hỏi, và có sẵn trong thiết kế sân khấu đơn hoặc kép - chúng tôi có một giải pháp cho tất cả các ứng dụng